Hur vi ger tillbaka

Vårt sätt att bidra

Försäkring finns till för att göra livet lättare för människor. Vår prio ett är alltid våra medlemmar, men blir det pengar över kan vi tillsammans vara med och bidra.

En schysstare modell för alla

Hedvig tar en fast avgift oavsett hur mycket ersättning som betalas ut. Överskottet skänks till ett gott ändamål istället för att gå till extra vinst.

Detta betyder att:

  • Du bidrar till att skapa en bättre värld
  • Du kan känna dig trygg att du får rätt ersättning, eftersom Hedvig inte tjänar på att betala ut mindre till dig

Så funkar det

1

Skaffa Hedvig och välj det ändamål du vill stötta

2

Vid årets slut summerar vi alla pengar som inte betalats ut i ersättningar till dig, eller till andra som valt samma ändamål

3

Tillsammans gör vi skillnad genom att skänka pengarna

Våra partners

SOS Barnbyar arbetar för att fler barn ska få en trygg uppväxt. Stödet från våra medlemmar går till att finansiera en barnby i Ukraina.

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa cancer och för att cancerdrabbade barn, ungdomar och deras familjer ska få den vård och det stöd de behöver.

© Hedvig AB. Huvudkontor: Artillerigatan 10, 114 51, Stockholm. Org. nr. 559093-0334.

Exklusiv försäkringsgivare för Hedvigs försäkringar är International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial, org. nr. 516402-6345. Hedvig står under Finansinspektionens tillsyn.