Blogg

Fredrik Fors
04 juli 2018
Fredrik Fors

Varför vi startade Hedvig

Från insidan av försäkringsbranschen såg vi hur detta påverkade allt, och kände att vi var tvungna att göra något åt det. Så vi startade Hedvig.

© Hedvig AB. Huvudkontor: Artillerigatan 10, 114 51, Stockholm. Org. nr. 559093-0334.

Exklusiv försäkringsgivare för Hedvigs försäkringar är International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial, org. nr. 516402-6345. Hedvig står under Finansinspektionens tillsyn.